Lietuvos namų ūkių valdytojų asociacija (LINUVA) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą, asociacijos statusą. LINUVA buvo įsteigta 2014 metų lapkričio 22 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

LINUVOS nariai yra daugiabučių namų savininkų bendrijos ir jų asociacijos, daugiabučius namus administruojančios įmonės, vartotojų teises ginančios organizacijos bei kitos organizacijos.


Pagrindiniai LINUVOS tikslai yra koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti  narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko – vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą. LINUVA  turi tikslą įgyvendinti savanoriškos kontrolės institucijos funkcijas, atsakingos už būsto valdymo paslaugas teikiančių asmenų ir jų asociacijų Elgesio kodekso  sudarymą bei peržiūrą ir elgesio kodekso laikymosi kontrolę.

 

LINUVA padeda Vyriausybei įgyvendinti energijos taupymo ir namų renovavimo programą. Teikia rekomendacijas būsto savininkams, bendrijoms ir administruojančioms įmonėms  kaip racionaliau, kaip geriau, mažesnėmis sąnaudomis, bet efektyviau pasiekti laukiamą energijos taupymo rezultatą. Padeda būsto savininkus teisingai ir teisėtai priimti reikiamus sprendimus, konsultuoja gyvenamųjų namų bendrijų valdymo organus, administruojančių įmonių darbuotojus spręsti iškilusias problemas, valdyti konfliktines situacijas, nagrinėti gaunamus skundus.

 

LINUVA aktyviai bendradarbiauja su Vyriausybės kanceliarija, su Seimo Aplinkos komitetu, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, su kitomis valstybinėmis institucijomis, su miestų ir rajonų savivaldybėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis būsto, gamtosaugos srityje, su nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis vartotojų teises.

 

LINUVA bendradarbiauja su giminingomis kitų šalių organizacijomis. Dalyvauja bendrose mokymuose, seminaruose, įgyvendinant bendrus projektus.

 

LINUVOS biurai yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Veiklą organizuoja suvažiavimo išrinkta valdyba iš 3 asmenų. Kasdieniniai veiklai vadovauja, santykiuose su valstybės, valdžios, savivaldybės, teismų ir kitomis institucijomis atstovauja LINUVOS prezidentas.